Vés al contingut

Qui soc

FORMACIÓ

FORMACIÓ REGLADA

 • Llicenciada en Dret. Universitat de Lleida. 1998/1999.


FORMACIÓ COMPLEMENTARIA

 • CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL. Assistència i aprofitament del curs acadèmic 2000/2002 realitzat a l´Escola de Pràctica Jurídica del Il·lustre col·legi d'advocats de Mataró Mataró.Tutoria en el despatx de l’advocada Sra. Gemma Maltas.
 • Participació en la Jornada sobre la Llei 12/2023 de 24 de maig, de l’Habitatge, a debat, organitzada per l’ Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i el Col·legi d’Administradors de Finques     de Barcelona-Lleida (CAFBL) i celebrada els dies 7 i 8 de juny de 2023.
 • Participació al 5è Congrés de prova judicial organitzat per l’Associació de Probàtica i Dret Probatori (APDP) i l’ICAB, celebrat al ICAB, els dies 24 i 25 de     novembre de 2022.
 • CURS     DE DRET DE SUCCESSIONS, realitzat a la seu col·legial del 28 de febrer de 2017 al 29 de juny de 2017, amb un total de 68 hores lectives i organitzat per aquest Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
 • Jornada RJC sobre Dret de Successions, realitzat a la seu col·legial del 13 d'octubre de 2016 al 14 d'octubre de 2016, amb un total de 9,5 hores lectives i organitzat per aquest Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
 • Jornada processal RJC 2016, realitzat a la seu col·legial del 24 de novembre de 2016 al 25 de novembre de 2016, amb un total de 9,5 hores lectives i organitzat per aquest Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
 • Formació Lexnet i seguretat - DIA 13 D'OCTUBRE - 13 a 15 hores, realitzat a la seu col·legial del 13 d'octubre de 2015 al 13 d'octubre de 2015, amb un total de 2 hores lectives i organitzat per aquest Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 
 • Seminari sobre la reforma del Codi Penal. Escola de Negocis DAR. Duració 3 hores.
 • Conferència:'Modificacions en matèria d'execució penal i penitenciària de la Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març de reforma del Codi Penal',     realitzat a la seu col·legial del 7 d'octubre de 2015 al 7 d'octubre de 2015, amb un total de 2 hores lectives i organitzat per aquest Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
 • Jornada d'estiu: 'L'acumulació de l'acció de divisió de la cosa comuna en el procés de família (l'aplicació judicial després de la declaració d'inconstitucionalitat de l'art. 43 CF)', realitzat a la seu col·legial del 3 de juliol de 2012 al 3 de juliol de 2012, amb un total de 2 hores lectives i organitzat per aquest Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 
 • CURS SOBRE ARRENDAMENTS URBANS d'una durada de 50 hores lectives i dos crèdits ETCS amb una qualificació obtinguda d´excel·lent. Impartit per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb la col·laboració del Il.lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. De 7 de gener de 2009 a 10 de març de 2009.
 • CURS PRÀCTIC SOBRE PROPIETAT HORITZONTAL. Il.lustre Col.legi d´Advocats de Barcelona. Del 30 de novembre de 2004 al 18 de gener de 2005. Total 16 hores lectives. 
 • CURS DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Organitzat     pel Consell de l'Advocacia Catalana i l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Mataró a l'abril de 2004. Total 10 hores lectives.
 • CURS SOBRE CONTRACTE D'ASSEGURANÇA. REFERÈNCIA A LA RESPONSABILITAT CIVIL.ASPECTES PRÀCTICS, realitzat a la seu col·legial del 4 de novembre de 2003 al 18 de desembre de 2003, amb un total de 28 hores lectives i organitzat per aquest Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Barcelona.
 • CURS D'ACCÉS AL TORN ESPECIAL DE VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA, realitzat a la seu col·legial del 3 de juliol de 2003 al 29 de    juliol de 2003, amb un total de 26 hores lectives i organitzat per aquest Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Barcelona.
 • Curs sobre violència domèstica i atenció a la víctima. Il.lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona. Del 3 de juliol al 29 de juliol de 2003. Total hores lectives 20 hores.
 • Curs pràctic sobre Dret Penal: Procediment Abreujat. Il.lustre Col.legi d´Advocats de Barcelona. Del 14 de gener al 20 de març de 2003. Total 36 hores lectives.
 • Curs General d'Estrangeria. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró. 2003. 
 • CURS GENERAL D'ESTRANGERIA, realitzat a la seu col·legial del 14 de maig de 2002 al 4 de juliol de 2002, amb un total de 32 hores lectives i organitzat per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
 • CURS SOBRE DRET LABORAL     realitzat per l´Escola de Pràctica Jurídica de Mataró amb una durada de 60 hores lectives l'any 2002.
 • CURS SUPERIOR DE SEGURETAT SOCIAL I DRET LABORAL, XXVI PROMOCIÓ, any acadèmic 1999/2000. Centro de Estudios Financieros de Barcelona (CEF).