Vés al contingut

CONTRACTES I RECLAMACIONS CIVILS

Assessorament i redacció de contractes de diversa índole: compravenda, arres, permuta, reconeixement de deute, arrendament, arrendament amb opció de compra, etc.

Resolució de contractes per incompliment o reclamació del compliment del contracte i reclamació d'indemnització per danys i perjudicis per via extrajudicial o judicial.

Procediment judicial de nul·litat de contractes per vicis del consentiment o elements essencials del contracte.

Procediment extrajudicial i judicial de nul·litat de les clàusules abusives contingudes als contractes.

Nul·litat clàusules abusives contingudes en els contractes de préstec hipotecari i reclamació de la devolució de les despeses hipotecaries abonades pel prestatari en la constitució d'hipoteca.

Reclamació extrajudicial i judicial d'indemnització per defectes de construcció.

Reclamació extrajudicial i judicial de quantitats degudes.

Reclamació extrajudicial i judicial indemnització civil lesions per accidents de trànsit

Interposició de recursos civils.

Execució de sentències judicials