Vés al contingut

ADMINISTRATIU

Tràmits davant de les diferents administracions públiques.

Recursos administratius

Reclamació d'indemnització per responsabilitat patrimonial dels Ajuntaments com a conseqüència dels seus actes o pel mal funcionament de l'Administració Pública, per exemple caiguda a la via pública pel mal estat de la vorera o danys en un habitatge conseqüència de les obres realitzades pel Ajuntament a l'edifici confrontant, etc.