Vés al contingut

DRET PENAL

Denúncies

Defensa o acusació particular en judicis per delictes lleus i procediments abreujats.

Interposició de recursos penals.